About us

บริษัท รีเจนเนอลิส จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านเครื่องมือแพทย์ความงาม บริษัทเรามีความเชี่ยวชาญในเครื่องมือแพทย์ความงาม และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงาม